Słownik narzędzi używanych do obróbki grafiki rastrowej

Podstawowe narzędzia używane do obróbki grafiki rastrowej. Większość programów do obróbki grafiki rastrowej powinna mieć te elementy, jednak ich nazwy mogą się różnić, dlatego zalecam używanie Photoshopa korzystając z tej pomocy. Photoshop jest jednym z najpopularniejszych edytorów zdjęć. Istnieje też jego darmowa alternatywa, jaką jest Gimp.

Zalecam testowanie każdego narzędzia metodą prób i błędów, umożliwi to zapamiętanie ich i używanie w sytuacjach które tego wymagają.

Przesunięcie – Przesuwanie elementów (zaznaczonych lub całych warstw (o warstwach będzie później)).

Zaznaczenie – Służy do zaznaczenia i wybierania części obrazka, aby można było edytować tylko tą część np. dom. Przerywana linia pokazuje, który element jest zaznaczony.

 • Prostokątne – Używając prostokąta.
 • Eliptyczne – Używając elipsy (koła/kopniętego koła).
 • Szybkie zaznaczenie / Różdżka – Zaznaczenie według krawędzi np. sama sukienka, która jak wiadomo nie jest prostokątem ani elipsą.

Oczywiście zaznaczając jakieś elementy można łączyć poszczególne typy zaznaczeń.

Podczas każdego z tych typów używane są:

 • Nowe zaznaczenie – Całkowicie nowe zaznaczenie, anulując to, co było zaznaczane wcześniej.
 • Dodaj do zaznaczenia – Dodanie do zaznaczenia.
 • Odejmij od zaznaczenia – Jeśli jest wybrane to podczas zaznaczania część starego, którą wybierzesz jest anulowana.
 • Wyróżnij część wspólną.

Kadrowanie – Zmniejszanie obrazka do tej części, która jest zaznaczona.

Kroplomierz – Umożliwia sprawdzenie, jakiego jest koloru dany punkt w celu pomalowania czegoś innego tym samym kolorem.

Miarka – Służy do mierzenia odległości.

Notatki – Zostawianie notatek, są widoczne tylko w programie, nie w końcowym zdjęciu.

Łatka – Umożliwia zamienianie części obrazka punktem z innego miejsca np. zamienienie trądziku na czystą skórę.

Pędzel – Pędzel do malowania

Gradient – Malowanie przez łączenie kilku kolorów np. zielony, czarny, niebieski.

Rozmywanie – Pędzel służący do rozmycia.

 • Wyostrzanie
 • Smużenie
 • Rozjaśnij
 • Ściemnij

Tekst – Tworzenie napisów za pomocą wybranej czcionki, rozmiaru.

Linia – Rysowanie prostej linii.

Warstwy – Służą do wyizolowania jakiejś części obrazka, dzięki temu jest łatwiejsza możliwość edycji, ponieważ nie musimy za każdym razem zaznaczać części, którą chcemy edytować. Działają na zasadzie stosu, tak, więc jeśli nie widzisz jakiejś części obrazka, może być ukryta pod jakąś warstwą. Uwaga: Aby edytować jakąś część obrazka który jest na warstwach, musisz wybrać odpowiednią warstwę, nie ma możliwości zaznaczenia/modyfikacji elementu będącego na innej warstwie.

Filtry – Działają na całe warstwy lub tylko na zaznaczenie. Służą do np. rozmazywania, wyostrzenia, poprawienia kolorów, pikselizacji.Górny pasek narzędziowy:

Edycja:

 • Kopiuj – Kopiowanie jakiejś części obrazka.
 • Wklej – Wklejenie części obrazka ze schowka.
 • Cofnij – Cofnięcie ostatnio wykonanej operacji.
 • Ponów – Po cofnięciu można ponowić, czyli wrócić do stanu przed cofnięciem.

Obraz – Umożliwia dopasowanie kolorów, zmiana kontrastu, jakości czy nasycenia, a także skalowanie obrazka / zmianę rozmiaru.

Zaznacz:

 • Wszystko – Zaznacza całość, która jest widoczna.
 • Nic – Wyłącza zaznaczenie.
 • Odwrotność – Odwraca, czyli to, co było zaznaczone jest teraz odznaczone a to, co było odznaczone jest zaznaczone.

Okno – Umożliwia edycję interfejsu, polecamy, aby były zaznaczone tutaj warstwy.

Autor Wpisu Administrator Przemek

Właściciel bloga, technik informatyk. Interesuje się technologią, komputerami, motocyklami i muzyką.